آرامگاه صفدر جنگ

این بنا در زمان محمد شاه گورکانی پادشاه هند ساخته شد و آخرین سبک معماری باغ مقبره ای دهلی و از اماکن تاریخی تورهند می باشد.این آرامگاه،  آرامگاه صفدر جنگ، وزیر دربار گورکانی است که  آخرین سبک معماری باغ مقبره‌ای دهلی در دوران امپراتوری مغولی هند به شمار می رود و  در خلال سال‌های ۱۷۵۳ تا ۱۷۵۴ در زمان محمد شاه گورکانی، پادشاه هند، ساخته شده ‌است.

 

 

آرامگاه صفدر جنگ