فاتح پور سیکری هند

این لغت به معنی شهر پیروزی میباشد که در شهر آگرا در ایالت اوتار پرادش در هند واقع شده است.این شهر یکی از شهر های قدیمی در سال 1986 در میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.