باغ رز هندوستان 

این باغ در خیابان ویجی نگرام این شهر قرار دارد و در زبان محلی به نام جایالالیتها معروف است. باغ رز یکی از زیباترین دیدنی های اوتی محسوب شده و بزرگ ترین باغ گل سرخ در هندوستان است. در این باغ شما می توانید بیش از ۲۰ هزار نوع از گل های رز را در قالب ۲۸۰۰ گونه ببینید. در بسیاری از موارد شاید بینندگان تورهند برای اولین بار در این باغ، گل رز سبز رنگ یا گل رز را کاملا سیاهرنگ ببینند.

 

باغ رز هندوستان