مجموعه کلیساهای گوا هند


از مهمترین کلیساهای هند می توان به کلیساهای سنت فرانسیس,سنت آگوستین,کلیسای جامع گوا, سنت مونیکا و ... نام برد که مجموعه آنها در سال 1986 در مجموعه آثار یونسکو ثبت شد.این کلیساها هر کدام در جای متفاوتی از شهر قرار دارند و آدرس آنها متفاوت می باشد.