معبد سری رانگاناساس وامی هندوستان

معبد سری رانگاناساس وامی واقع در شهر سریرانگام هندوستان ، پرستشگاه یکی از خدایان هندوها به نام کریشنا است. این معبد در فضایی به وسعت 6 هزار و سی و یک متر مربع با محدوده ای به وسعت هزار و صد و شانزده متر به عنوان بزرگترین معبد در هندوستان و جهان به شمار می رود.

 

معبد سری رانگاناساس وامی هندوستان