معبد طلایی هندوستان

معبد طلایی زیارتگاه اصلی پیروان آئین سیک در هندوستان است.این پرستشگاه بسیار زیبا و قشنگ واقع در ایالت پنجاب هند در شهر آمریستار ، داخل بستر رودخانه ساخته شده است و یکی از مهمترین دیدنی های تورهند به شمار می رود. معبد طلایی در بین سیک‌های سرتاسر جهان، مکانی زیارتی محسوب می‌شود، زیرا گورو جاودانه این آئین، کتاب گورو گرانت صاحب در آن نگهداری می‌شود .این بنای زیبا توسط چهارمین رهبر سیکاها یعنی گورو رام داس جی ساخته شده است. ساخت این معبد زیبا از سال 1574 شروع شد و تا سال 1604 ادامه داشت.

 

معبد طلایی هندوستان