موزه پرنس ویلز هند

این موزه‌ با شکوه و بسیار بزرگ واقع در بمبئی با آثاری شایان توجه از دوران‌های مختلف تاریخ و هنر هند همراه با نمونه‌هایی از حیات وحش و آبزیان هندوستان است.داخل این موزه آثار تاریخی و هنری بسیاری از هند وجود دارد. این موزه بین سالهای 1904و 1914بنا گردید که در اثنای جنگ جهانی اول به‌عنوان بیمارستان مورد استفاده قرار گرفت. معماری بنا به سبک گوتیک و از سنگ بازالت ساخته شده‌است. این بنا در میان باغ زیبائی بنا شده است که پس از مسافرت پرنس ولز در 1905به هند بدین نام خوانده شده‌است.

موزه پرنس ویلز هند