هتل ت نیو دهلی هند


 هتل ت نیو دهلی هند خدماتی از قبیل : رستوران ،پذیرش شبانه روزی ،روزنامه ،بالکن ،اتاقهای پاک و بدون سیگار و گاوصندوق را به میهمانان خود ارائه می دهد.و همچنین امکاناتی مثل ماساژ ،حمام ترکی و بخار ،ایوان مخصوص حمام آفتاب و امکانات برای معلولین را دارا می باشد.

رستوران - پذیرش شبانه روزی - روزنامه - بالکن - اتاقهای پاک و بدون سیگار