کاخ هوا محل جیپور

کاخ هوا محل جیپور هند یکی از اماکن  تاریخی  در جاذبه های گردشگری جپیور  و از دیدنی های جیپور به حساب می آید. این قصردر سال 1977 توسط مهاراجه ساوای پراتپ سینق و به رنگ صورتی ساخته شده است. هدف از ساخت کاخ هوا محل جیپور هند آشنایی زنان حرمسرا و زنان سلطنتی با زندگی روزمره کوچه و خیابان مردم عادی بوده و زنان می توانستند از طریق پنجره های مشبک رو به خیابان بدون مزاحمت دیگران و اینکه دیگران بتوانند آنها را ببینند، بیرون را تماشا بکنند.

 کاخ هوا محل جیپور هند

 کاخ هوا محل جیپور هند

کاخ هوا محل جیپور هند

    کاخ هوا محل جیپور هند

کاخ هوا محل جیپور هند

 کاخ هوا محل جیپور هند